اخبار ترجمه

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

اخبار ترجمه

اخبار ترجمه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن
ترجمه هاي آلماني قرآن
ترجمه هاي انگليسي قرآن
ترجمه هاي سواحلي قرآن
ترجمه هاي سوئدي قرآن
ترجمه هاي فارسي قرآن

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName