شهرهای 12 گانه ایونیا (زادگاه نخستینِ فلسفه)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شهرهای 12 گانه ایونیا (زادگاه نخستینِ فلسفه)

شهرهای 12 گانه ایونیا (زادگاه نخستینِ فلسفه)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آتن
فلاسفه يونان
فلاسفه يونان باستان
کشور شناسي

پدیدآورندگان :

هراكليتوس، 541؟ - 470؟قم.(توصیفگر)
طالس، 634؟ - 546؟ق.م.4، موضوع(توصیفگر)
سازمان فضائي ايران(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName