گادامر و هابرماس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گادامر و هابرماس

گادامر و هابرماس

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ریخته گران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقيقت ذات اضافه
هرمنوتيک انتقادي
نقد

پدیدآورندگان :

هابرماس،يورگن،1929-م.(توصیفگر)
ريخته گران، محمدرضا(سرشناسه)
گادامر، هانس گئورگ، 1900 - م.(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName