هرمنوتیک فلسفی و قرائتهای مختلف از دین

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هرمنوتیک فلسفی و قرائتهای مختلف از دین

هرمنوتیک فلسفی و قرائتهای مختلف از دین

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رضایی مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هرمنوتيك فلسفي
قرائت هاى مختلف از دين
تفسير

پدیدآورندگان :

رضايي مهر ، حسن(سرشناسه)
گادامر، هانس گئورگ، 1900 - م.(توصیفگر)
هايدگر، مارتين، 1889 - 1976م.(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName