هرمنوتیک همچون معرفت شناسی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هرمنوتیک همچون معرفت شناسی

هرمنوتیک همچون معرفت شناسی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرالد وستفال؛ مترجم: جمعه خان افضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيايش فيلسوف (کتاب)
فلسفه‌ علم‌
مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌
هرمنوتيک

پدیدآورندگان :

دريدا، ژاك، 1930 - 2004 م.(توصیفگر)
گادامر، هانس گئورگ، 1900 - م.(توصیفگر)
هايدگر، مارتين، 1889 - 1976م.(توصیفگر)
ررتي، ريچارد، 1931 - 2007م(توصیفگر)
وستفال، مرالد(سرشناسه)
افضلي، جمعه خان(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName