آیا میان فلسفه اسلامی و پدیدارشناسی غربی می تواند دیالوگی بر قرار شود؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آیا میان فلسفه اسلامی و پدیدارشناسی غربی می تواند دیالوگی بر قرار شود؟

آیا میان فلسفه اسلامی و پدیدارشناسی غربی می تواند دیالوگی بر قرار شود؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا داوری اردکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه اسلامي
ماهيت
گفتگو
مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌

پدیدآورندگان :

داوري، رضا، 1312-(سرشناسه)
صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 979-1050ق.(توصیفگر)
هوسرل، ادموند، 1859-1938م.(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName