بررسی تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی سینوی، رشدی، صدرایی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی سینوی، رشدی، صدرایی

بررسی تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی سینوی، رشدی، صدرایی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید رحیمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اجزاء فلسفي
قاعده الواحد
مباني فلسفي

پدیدآورندگان :

ابن رشد ، محمد بن احمد ، 520 - 595ق(توصیفگر)
ابن سينا ، حسين بن عبد الله ، 370 - 428ق(توصیفگر)
صدر الدين شيرازي ، محمد بن ابراهيم ، 979 - 1050ق.(توصیفگر)
رحيميان، سعيد، 1344 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName