دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین در باره علم الهی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین در باره علم الهی

دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین در باره علم الهی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ذبیحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصور
شي ء ذهني
صور علميه الهيه
علم الهي
علم حصولي فعلي
علم واجب

پدیدآورندگان :

ابن سينا ، حسين بن عبد الله ، 370 - 428ق(توصیفگر)
صدر الدين شيرازي ، محمد بن ابراهيم ، 979 - 1050ق.(توصیفگر)
ذبيحي، محمد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName