بررسی تطبیقی دیدگاههای روش شناختی ابن خلدون و شریعتی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی تطبیقی دیدگاههای روش شناختی ابن خلدون و شریعتی

بررسی تطبیقی دیدگاههای روش شناختی ابن خلدون و شریعتی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شك علمي
هرمنوتيك روش شناختي

پدیدآورندگان :

ابن خلدون ، عبد الرحمان بن محمد ، 732 - 808ق(توصیفگر)
شريعتي ، علي ، 1312 - 1356(توصیفگر)
سازمان فضائي ايران(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName