قوای ادراک باطنی از دیدگاه دو حکیم مسلمان (ابن‏سینا ـ صدرالمتألهین)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قوای ادراک باطنی از دیدگاه دو حکیم مسلمان (ابن‏سینا ـ صدرالمتألهین)

قوای ادراک باطنی از دیدگاه دو حکیم مسلمان (ابن‏سینا ـ صدرالمتألهین)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ارشد ریاحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك باطني
قواي انساني
قواي حيواني

پدیدآورندگان :

ابن سينا ، حسين بن عبد الله ، 370 - 428ق(توصیفگر)
صدر الدين شيرازي ، محمد بن ابراهيم ، 979 - 1050ق.(توصیفگر)
ارشد رياحي، علي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName