مختصری در باب علمِ شناختی و بعضی پیامدهای فلسفی و الهیاتی آن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصری در باب علمِ شناختی و بعضی پیامدهای فلسفی و الهیاتی آن

مختصری در باب علمِ شناختی و بعضی پیامدهای فلسفی و الهیاتی آن

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیروز فطورچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيايش فيلسوف (کتاب)
فلسفه‌ علم‌

پدیدآورندگان :

فطورچي، پيروز(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName