مقایسه پلورالیزم دینی علامه طباطبایی و استاد مطهری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مقایسه پلورالیزم دینی علامه طباطبایی و استاد مطهری

مقایسه پلورالیزم دینی علامه طباطبایی و استاد مطهری

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كثرت گرايي ديني
مباني فلسفي پلوراليزم

پدیدآورندگان :

طباطبايي، محمد حسين، 1281 - 1360(توصیفگر)
مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358(توصیفگر)
سازمان فضائي ايران(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName