نقادان مکتب شیراز (سید سند و پسر او)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقادان مکتب شیراز (سید سند و پسر او)

نقادان مکتب شیراز (سید سند و پسر او)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه‌
مکتب‌ شيراز (نقاشي‌)
مکتب اصفهان

پدیدآورندگان :

دشتكي، منصور بن محمد، 866 - 948؟ ق.(توصیفگر)
سازمان فضائي ايران(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName