نگاهی به برخی یافته های تجربی در تأیید فطری بودن زبان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نگاهی به برخی یافته های تجربی در تأیید فطری بودن زبان

نگاهی به برخی یافته های تجربی در تأیید فطری بودن زبان

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور فطري
فطرت گرايشي دين گرايي انسان
زبان
تجربه گرايى
فلسفه‌
آموزش‌ زبان‌
آموزش‌ کودکان‌ معلول‌
روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

پدیدآورندگان :

صمدي، هادي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName