چه چیزی ما را خشمگین می کند و چگونه با آن کنار می آییم ؟

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

چه چیزی ما را خشمگین می کند و چگونه با آن کنار می آییم ؟

چه چیزی ما را خشمگین می کند و چگونه با آن کنار می آییم ؟

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چنگیز ایران پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غضب
پرخاش‌گري‌
روان‌ شناسي‌

پدیدآورندگان :

ايران پور، چنگيز(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName