ارتباط متقابل افسردگی و اعتیاد

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ارتباط متقابل افسردگی و اعتیاد

ارتباط متقابل افسردگی و اعتیاد

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتياد
درمان‌
افسردگي‌

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName