بررسی ابعاد فرهنگی و سیاسی جهانی شدن و پیامدهای آن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی ابعاد فرهنگی و سیاسی جهانی شدن و پیامدهای آن

بررسی ابعاد فرهنگی و سیاسی جهانی شدن و پیامدهای آن

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گفتگو با: سیدحمید مولانا و عاملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ صنعتي‌
نظم‌ نوين‌ جهاني‌
فرهنگ‌ جهاني‌
امريكا
تمدن‌ غرب‌
جهاني شدن

پدیدآورندگان :

مولانا، حميد، 1315-(سرشناسه)
عاملی(مصاحبه شونده)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName