آن چه یک جوان جویای کار باید بداند

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آن چه یک جوان جویای کار باید بداند

آن چه یک جوان جویای کار باید بداند

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید اخوت نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دَين ( ما في الذمه )
جوانان‌
اشتغال‌ جوانان‌
قرض‌
کار
جوانان

پدیدآورندگان :

اخوت نيا، حميد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName