ابن خلدون پدر علم اقتصاد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ابن خلدون پدر علم اقتصاد

ابن خلدون پدر علم اقتصاد

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم. م اویس؛ مترجم: نصرالله خلیلی تیرتاشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد
اقتصاد کلان‌
بازرگاني‌ خارجي‌
نظريه‌ ارزش‌
نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌
علم‌ عمران‌ +

پدیدآورندگان :

ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، 732-808 ق(توصیفگر)
اسميت، آدام، 1723 - 1790م.4، موضوع(توصیفگر)
خليلي تيرتاشي، نصرالله، 1342 -(مترجم)
اويس، ابراهيم م(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName