اقتصاد ایران به روایت صندوق بین المللی پول

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد ایران به روایت صندوق بین المللی پول

اقتصاد ایران به روایت صندوق بین المللی پول

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها
اقتصاد
اوضاع‌ اقتصادي‌
رشد اقتصادي‌
صندوق‌ بين‌ المللي‌ پول‌
ايران

پدیدآورندگان :

زارع، محمود(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName