جهانی شدن، ‌این جهانی یا آن جهانی؟!

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جهانی شدن، ‌این جهانی یا آن جهانی؟!

جهانی شدن، ‌این جهانی یا آن جهانی؟!

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامین‌ خانبگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهاني شدن

پدیدآورندگان :

خانبگي، رامين، 1341 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName