اقتصاد سیاسی بقاء

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

اقتصاد سیاسی بقاء

اقتصاد سیاسی بقاء

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بژورن هتنه؛ مترجم: سید احمد موثقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران‌ اقتصادي‌
سياست‌ توسعه‌

پدیدآورندگان :

موثقي، احمد، 1337 -(مترجم)
هتنه، بيورن، 1939 - م.(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName