زبان، دیپلماسی و برخوردهای فرهنگی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبان، دیپلماسی و برخوردهای فرهنگی

زبان، دیپلماسی و برخوردهای فرهنگی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه: حمید غفاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌
ديپلماسي‌[1]
برخورد فرهنگي‌[1]

پدیدآورندگان :

هانتينگتون، ساموئل(توصیفگر)
غفاري، حميد(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName