عدالت، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدالت، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل

عدالت، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید نصرالله ابراهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحريم‌ اقتصادي‌
حقوق‌ بشر
حقوق‌ بين‌ الملل‌
امنيت‌ بين‌المللي‌[1]
امنيت‌ ملي‌[1]
تروريسم‌
حق‌ وتو
دفاع‌ مشروع‌
سازمان‌ ملل‌ متحد
شوراي‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌
عدالت‌
امريكا
مداخله سياسي
دادگاه هاي بين المللي کيفري
قطعنامه ها

پدیدآورندگان :

ابراهيمي، نصرالله(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName