قدرت نرم آمریکا و ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قدرت نرم آمریکا و ایران

قدرت نرم آمریکا و ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین شرف الدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران
امريكا
قدرت نرم

پدیدآورندگان :

شرفالدين، حسين، 1340(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName