کاربست نظریه برینگ‍تون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کاربست نظریه برینگ‍تون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران

کاربست نظریه برینگ‍تون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس کشاورز شکری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌
طبقات‌ اجتماعي‌
سرمايه‌ گذاري‌
نظام‌ سرمايه‌ داري‌
دولت‌
فاشيسم‌
کمونيسم‌
نظام‌ ارباب‌ رعيتي‌
انقلاب اسلامی

پدیدآورندگان :

مور، برينگتن، 1913- م.(توصیفگر)
کشاورز شکري، عباس(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName