مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره) و اندیشمندان غربی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره) و اندیشمندان غربی

مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره) و اندیشمندان غربی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد منصور نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه هاي‌ سياسي‌
عدالت‌
عمل‌ گرايي‌

پدیدآورندگان :

ارسطو ، 384 - 322ق .م(توصیفگر)
اسميت، آدام، 1723 - 1790م.4، موضوع(توصیفگر)
منصورنژاد، محمد، 1340 -(سرشناسه)
هابز، فردريك درك(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName