بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی بسیجیان جبهه رفته شهر تهران و تأثیر آن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی بسیجیان جبهه رفته شهر تهران و تأثیر آن

بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی بسیجیان جبهه رفته شهر تهران و تأثیر آن

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی علی بابائی؛ ناظر: توسلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران
جنگ‌ ايران‌ و عراق‌
نيرو هاي‌ بسيجي
وضعيت اقتصادي

پدیدآورندگان :

عليبابايي، يحيي، 1335 -(سرشناسه)
توسلي(ناظر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName