نیم نگاهی به جریان پست مدرن در تفکر معاصر ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نیم نگاهی به جریان پست مدرن در تفکر معاصر ایران

نیم نگاهی به جریان پست مدرن در تفکر معاصر ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مددپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفکر
ايران
پست مدرن

پدیدآورندگان :

مددپور ، محمد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName