نظرات سخنگوی مسیحیان سوسیال دموکرات برای جلب مسلمانان ساکن سوئد به عرصه سیاست

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظرات سخنگوی مسیحیان سوسیال دموکرات برای جلب مسلمانان ساکن سوئد به عرصه سیاست

نظرات سخنگوی مسیحیان سوسیال دموکرات برای جلب مسلمانان ساکن سوئد به عرصه سیاست

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه: سیدمجتبی محدث

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئد
مسيحيان
سوسيال‌ دموکراسي‌
سياست‌
مسلمانان‌

پدیدآورندگان :

محدث، مجتبي(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName