تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ و عادات اجتمایی و شرایط

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ و عادات اجتمایی و شرایط

تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ و عادات اجتمایی و شرایط

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسوی،ضیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماليات‌ ها
اقتصاد کلاسيک
کشورها
مشروبات الکلي

پدیدآورندگان :

اسميت ، آدام ، 1723 - 1790(توصیفگر)
موسوي، ضياء(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName