جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسین میرمعزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌
بانک‌ها
بانک‌هاي‌ اسلامي‌
اجاره‌
نظام سرمايه داري

پدیدآورندگان :

ميرمعزي، حسين(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName