جهانی شدن فرهنگ، سیاست و اقتصاد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جهانی شدن فرهنگ، سیاست و اقتصاد

جهانی شدن فرهنگ، سیاست و اقتصاد

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نهاوندیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد
سياست‌
عدالت‌
فرهنگ‌
جهاني شدن

پدیدآورندگان :

نهاونديان، محمد(سرشناسه)
داستاني، محمدتقي، 1359 -(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName