خاستگاه اقتصاد اسلامی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خاستگاه اقتصاد اسلامی

خاستگاه اقتصاد اسلامی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تیمور کوران؛ ترجمه: سید اسحاق علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان شمولي اسلام
اقتصاد اسلامي‌
گفتگوي‌ تمدن‌ ها
تمدن‌ اسلامي‌
هويت

پدیدآورندگان :

علوي، اسحاق(مترجم)
کوران، تيمور(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName