خاستگاه های سیاسی ـ اقتصادی قیام عبدالّله بن زبیر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خاستگاه های سیاسی ـ اقتصادی قیام عبدالّله بن زبیر

خاستگاه های سیاسی ـ اقتصادی قیام عبدالّله بن زبیر

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رحمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مالکيت‌ ارضي‌
اقتصاد
امويان‌

پدیدآورندگان :

عبد الله بن زبير ، 1ق . ه- 73ق(توصیفگر)
رحمتي، محمدرضا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName