نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی

نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قربان نیا، ناصر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بزهکاري‌
جرم‌ شناسي‌
فقر
سوسياليسم‌
دين‌

پدیدآورندگان :

قرباننيا، ناصر(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName