خصوصی سازی؛ خسته در ابتدای راه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خصوصی سازی؛ خسته در ابتدای راه

خصوصی سازی؛ خسته در ابتدای راه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن آرمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌
اوراق بهادار

پدیدآورندگان :

آرمان ، بهمن(سرشناسه)
سازمان بورس اوراق بهادار تهران(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

UserName