مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی در ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی در ایران

مقایسه اجمالی تجهیز و تخصیص منابع پولی در دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی در ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رجایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران
جعاله
مضاربه
پول‌ و بانک‌
ربا
منابع‌ پولي‌
حساب هاي جاري

پدیدآورندگان :

رجايي، محمد(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName