ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه اسلامی در گفت وگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه اسلامی در گفت وگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه

ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه اسلامی در گفت وگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: غلامرضا اسلامی، محمد طبیبیان، محمدکاظم نجفی علمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران
اقتصاد
فساد
رانت خواري
دولتمردان

پدیدآورندگان :

اسلامي، غلامرضا(مصاحبه شونده)
طبيبيان، محمد، 1327 -(مصاحبه شونده)
نجفي علمي، كاظم(مصاحبه شونده)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName