مدیریت دانایی: رویکردی استراتژیک

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدیریت دانایی: رویکردی استراتژیک

مدیریت دانایی: رویکردی استراتژیک

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن صیف، مقداد کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌
مديريت‌
راهبرد‌ها

پدیدآورندگان :

صيف، محمدحسن(سرشناسه)
کرمي، مقداد(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName