مالکیت صنعتی و توزیع: نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مالکیت صنعتی و توزیع: نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام

مالکیت صنعتی و توزیع: نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيمت‌ گذاري‌
مالکيت‌ صنعتي‌
سوسياليسم‌
همگرايي‌
نظام سرمايه داري
توزيع‌

پدیدآورندگان :

معرفت، محمدهادى(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName