مأخذشناسی اقتصاد اسلامی در سال 1376

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مأخذشناسی اقتصاد اسلامی در سال 1376

مأخذشناسی اقتصاد اسلامی در سال 1376

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن براری، یوسف محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فهرستگان‌ ها
کتابشناسي‌ توصيفي‌ +
اقتصاد اسلامي‌

پدیدآورندگان :

محمدي، يوسف(نویسنده همکار)
برارى، حسن(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName