نقد و معرفی کتاب « تصحیح نام نویسندگان» (1)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقد و معرفی کتاب « تصحیح نام نویسندگان» (1)

نقد و معرفی کتاب « تصحیح نام نویسندگان» (1)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسن فاطمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم تراجم
معرفي‌ کتاب‌
نقد

پدیدآورندگان :

فاطمي ، حسن(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName