گزیده ای از خسرو و شیرین

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گزیده ای از خسرو و شیرین
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

گزیده ای از خسرو و شیرین

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرخسرو دهلوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر

پدیدآورندگان :

اميرخسرو، خسرو بن محمود، 651-725ق.(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName