جامه کعبه معظمه در دوران عثمانی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامه کعبه معظمه در دوران عثمانی

جامه کعبه معظمه در دوران عثمانی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وقفيت پرده كعبه
كعبه
هبه پرده كعبه
عثمانيان‌

پدیدآورندگان :

انصاري، هادي(مترجم)
دقن، محمد(سرشناسه)
سليم اول، سلطان عثماني، 872-926ق.(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName