پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری ـ تاریخی آن (3)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری ـ تاریخی آن (3)

پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری ـ تاریخی آن (3)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طرجان یلماز؛ مترجم: محمدرضا نعمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كعبه
آثار تاريخي‌
بناهاي‌ تاريخي‌
هنر اسلامي‌

پدیدآورندگان :

نعمتي، محمدرضا(مترجم)
طرجان، يلماز(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName