تفاوت های فرهنگی و ساختاری میان اروپا و آمریکا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفاوت های فرهنگی و ساختاری میان اروپا و آمریکا

تفاوت های فرهنگی و ساختاری میان اروپا و آمریکا

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس قاسمی حامد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نو گرايي‌
اروپا
فرا نو گرايي‌
امريكا

پدیدآورندگان :

قاسمي حامد، عباس(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName