رساله ای در بررسی و تحلیل از شرایط حاکم سیاسی بر مخاطبین ما در حج بیت اللّه الحرام در منطقه خاورمیانه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رساله ای در بررسی و تحلیل از شرایط حاکم سیاسی بر مخاطبین ما در حج بیت اللّه الحرام در منطقه خاورمیانه

رساله ای در بررسی و تحلیل از شرایط حاکم سیاسی بر مخاطبین ما در حج بیت اللّه الحرام در منطقه خاورمیانه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدمهدی خادمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي
ملي‌ گرايي‌ افراطي‌
حج‌
وهابيه‌
کشورهاي اسلامي

پدیدآورندگان :

خادمي، محمدمهدي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName