از نقد سند تا نقد متن (1)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

از نقد سند تا نقد متن (1)

از نقد سند تا نقد متن (1)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حنفی؛ مترجم: سیدمحمدحسین روحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سند حديث
متن حديث
مسائل علم حديث
نقد

پدیدآورندگان :

حنفي، حسن(سرشناسه)
روحاني، محمدحسين(مترجم)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName