بررسی فعالیتهای سه ساله مدیریت حوزه علمیه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی فعالیتهای سه ساله مدیریت حوزه علمیه

بررسی فعالیتهای سه ساله مدیریت حوزه علمیه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه با: محمد مؤمن قمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ سالانه‌
برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌
خدمات‌ رفاهي‌
حوزه‌ هاي‌ علميه‌
اصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌
برنامه هاي‌ درسي‌ حوزه هاي‌ علميه‌
طلاب

پدیدآورندگان :

مؤمن، محمد، 1317 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName